کسب و کار – Business (کپی 1)

You do not build a business, you build people, then people build the business.

شما یه کسب و کار را نمی سازید، شما افراد را می سازید، سپس افراد کسب و کار را می سازند.

 

If opportunity does not knock, build a door!

اگر فرصت در رو نمیزند، یه در بساز!

 

People tend to be more resilient and pliable when encountering obstacles by means of enthusiasm and passion.

افراد تمایل دارند به وسیله شور و اشتیاق در هنگام مواجه با موانع تاب آورتر و انعطلاف پذیرتر باشند .

 

هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه